Worden uw salarissen juist berekend?

Met onze salarisscan controleren wij uw gehele salarisproces.

Het salarisproces begint met de arbeidsovereenkomst. Dit is een juridisch document dat wordt vertaald
naar de salarisberekening. De personeelsmutaties worden door de juiste persoon en op de juiste wijze aangeleverd. De invoer van mutaties is met de juiste autorisatie uitgevoerd. Er is een functiescheiding.

Het bruto-netto-traject wordt exact nagerekend.

De werkgeverspremies worden gecontroleerd, waarbij wij ook de juiste sectorcode en de toegepaste cao meenemen. De pensioenpremie moet goed berekend zijn. De juiste toepassing van de loonheffingskorting, de berekening van de loonheffing en de bruto- en netto- componenten zijn goed ingeregeld. Worden de grondslagen Loonheffing, SV-loon, Pensioenpremie en het vakantiegeld goed berekend?

Ook controleren wij of u optimaal van de werkkostenregeling gebruik maakt.

De werkkostenregeling (WKR) is de fiscale regeling om uw medewerkers onbelast een vergoeding te betalen. Afhankelijk van de hoogte van uw fiscale loonsom, heeft u een % vrije ruimte waarbinnen u de vergoedingen kunt betalen. Er zijn ook vrijstellingen en nihilwaarderingen binnen deze regeling. Wij kijken of u de regeling juist toepast en gaan op zoek naar verbeteringen.
Wij rekenen graag met u mee!